Алимов Бобир Рамузович

Фамилия, Имя, Отчество: Алимов Бобир Рамузович

Место работы, должность: Акционерное общество «INTER-ROXAT» — директор

Год рождения: 1958 год

Место рождения: город Ташкент

Национальность: узбек

Образование: высшее, в 1980 г. Ташкентский институт ИИ и  МСХ

Стаж работы на комбинате: с 1999 года

В занимаемой должности: с 1999 года

акциядорлар Умумий йиғилишининг ва Жамият Кузатув кенгашининг қарорлари
бажарилишини ташкил этиш;
ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни сотиш, бажарилаётган ишларни ҳамда хизмат
кўрсатилаётган нархларини тасдиқлаш;
Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш, шу жумладан унинг манфаатларини
ифодалаш;
Жамият номидан битимлар тузиш;
Жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини тайинлаш;
штатларни тасдиқлаш хамда унга тегишли ўзгартишлар киритиш, Жамият
ходимларини ишга қабул қилиш, улар билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор
қилиш, ва уларга нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш, ходимлар томонидан
меҳнат ва ижро интизомини сақлаб туришини таъминлаш;
Жамиятнинг барча ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар чиқариш ва
кўрсатмалар бериш;
Жамият фойдасини тақсимлаш тўғрисидаги тавсияни тайёрлаш учун Кузатув
кенгашига таклифни киритиш;
Жамият номидан хужжатларни имзолаш;
қонун хужжатларида чегараларда Жамият мол-мулкини ва пул маблағларини
тасарруф этиш;
Жамият номидан харакат қилиш учун ишончномалар бериш;
банкларда ҳисоб-китоб ва бошқа рақамлар очиш;
муовинлар орасида мажбуриятларни тақсимлаш ва ходимлар иш мажбуриятлари
бўйича қўлланмаларни тасдиқлаш;
Жамиятнинг акциядорлар Умумий йиғилишининг ёки Кузатув кенгашининг
ваколатларига киритилмаган ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш;

Если у вас есть вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь и свяжитесь с нами
Форма обратной связи